År 2023

2023 års stipendiater

Carla Maria Avesani

Med maten som medicin ökar njursjukas livskvalitet

Julia de Man Lapidoth

Studie på individnivå söker insikter för bättre njurfunktion

Katalin Kiss

Nygammal testmetod kan rädda njurfunktion hos sjuka på sikt

Philip de Laval

Dialys kan ge skadlig inflammation – så kan riskerna minskas

Thorir Einarsson Long

Unik studie söker risknivå för infektioner

Stipendieutdelning 2023

PAUL FRANKENIUS
Styrelseledamot Stiftelsen för Njursjuka. Njurtransplanterad tre gånger.

KATTIS AHLSTRÖM
Stiftelsens ambassadör, journalist, föreläsare, prisbelönt programledare

Föreläsningar

Helen Erlandsson
Överläkare, PhD, ST-läkarchef, Njurmedicin, Karolinska universitetssjukhuset, berättar om sin forskning: Njurtransplantation och den äldre personen.

MOD – mer organdonation
Vår nära samarbetspartner MOD berättar vad som hänt det senaste året.

Stipendieutdelningen

Under ledning av:

ANNETTE LENNERLING
Styrelseledamot, Medicine doktor, leg. sjuksköterska samt patientkoordinator vid transplantationscentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset
& MARIE FELLDIN
Styrelseledamot, transplantationsmedicinläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset