Situationen i Sverige

Situationen i Sverige

Bristen på organ för transplantation är stor i hela världen.

I Sverige väntar drygt 800 personer på nya organ. Majoriteten av dem som väntar på organ, är i behov av en njure. Över 4000 personer i Sverige har dialysbehandling. Personer som behöver njurtransplateras kan få en ny njure, antingen antingen av en nyss avliden donator eller av en levande givare. Idag kan nästan vem som helst som är frisk donera en njure.

Klicka på bilden för att se den större.

Sverige i topp

När det gäller befolkningens vilja att donera organ ligger Sverige högst i Europa. Enligt en opinionsundersökning från EU år 2009 är omkring 85 % av den svenska befolkningen positivt inställda till att donera sina organ efter sin död. Sverige har därmed en av de högsta andelarna av befolkningen, till att vilja donera organ efter sin död i hela världen. Trots denna höga donationsvilja har Sverige inga höga siffror när det gäller antalet genomförda organdonationer.

Donation

Det är medicinskt fullt möjligt att transplantera vissa organ, främst njurar, och vävnader utan att den levande person som är donator utsätts för några större risker. Man klarar sig till exempel med bara en njure genom att den man har kvar blir större och ökar sin funktion.

Risken att organen ska stötas bort minskar om mottagaren och givaren har liknande immunsystem, vilket är vanligt hos släktingar. Numera är metoderna för att klarlägga immunsystemens egenskaper så bra att man i förväg vet vilka chanserna är för att transplantationen ska lyckas.

Sverige är ett av de bästa länderna i världen när det kommer till levande donation. Av de transplantationer som genomförs varje år är det ca 40% som transplanteras tack vare en levande givare. Den absoluta majoriteten av dessa är donation av njurar.

Läs mer

Att ge en njure (PDF)
Utarbetad av patientkoordinator Annette Lennerling, kurator Kerstin Fredriksson och överläkare Gunnela Nordén på Transplantationsenheten Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Njurdonation i Sverige och världen (PDF)
Projektarbete av Philip Mjörnstedt

Livet med en ny njure  (PDF)
Av Annette Lennerling