Levande donation

Levande donation

Våra verkliga hjältar

“Kidney donors live longer than the general population”
professor Ingela Fehrman-Ekholm

Njurtransplantation med levande givare

Varje år görs omkring 400 njurtransplantationer i Sverige. Av alla njurtransplantationer som genomförs varje år är det omkring 35-40 procent som transplanteras tack vare att en levande givare donerar en av sina friska njurar. Betydligt fler behöver njurtransplanteras än vad som idag är möjligt på grund av bristen på organ.

Vem kan bli levande njurdonator?

De vanligaste givarna är makar, sambor eller nära släkt som till exempel föräldrar eller syskon. Andra exempel är släktingar, vänner och arbetskamrater. En person som för mottagaren är helt anonym kan också vara njurdonator.

För att donera en njure måste man vara myndig och frisk både fysiskt och psykiskt. Man ska också ha en stark önskan att donera en njure för att hjälpa en annan människa. Den som vill bli njurdonator måste genomgå olika undersökningar och prover måste tas för att utreda att personen är frisk och utsätts för så liten risk som möjligt i samband med en njurdonation. Givaren måste få information om de risker som finns på både kort och lång sikt med en njurdonation för att kunna fatta ett välgrundat beslut. Njurdonationen ska vara helt frivillig utan påtryckningar från andra. En njure ges som gåva. Att sälja eller köpa organ för transplantationsändamål är förbjudet i svensk lag.

När kan man inte bli njurdonator?

Vissa sjukdomar eller tillstånd gör att man inte kan bli njurdonator.
Exempel på detta är:

 • Diabetes
 • Högt blodtryck
 • Njursjukdom
 • Hjärtsjukdom
 • Cancer
 • Psykiatrisk sjukdom
 • Aktivt missbruk av alkohol eller andra droger
 • Fetma
 • Graviditet

Vad är det för fördel att få en njure från en levande givare?

 • Den njursjuke mottagaren får en garanterat frisk njure med hög kvalitet
.
 • Transplantationen kan göras innan den njursjuke behöver kronisk dialysbehandling.
 • Transplantationen kan göras då mottagaren är i bästa möjliga hälsotillstånd.
 • Väntetiden är oftast kort
.
 • Njuren börjar nästan alltid att fungera direkt vid transplantationen.
 • Njurar från levande donatorer fungerar bättre på längre sikt.
Ta kontakt

Vill du veta mer om njurdonation eller är du intresserad av att donera en njure?

Ta kontakt med någon av transplantationsenheterna som finns i Huddinge, Uppsala, Malmö eller Göteborg för mer information.