Stiftare

Stiftare

2008 tog Joakim Hedin initiativet till bildandet av stiftelsen.

Joakim Hedin

Paul och jag är kompanjoner i Fastighetsbolaget Bockasjö som jag är VD för och driver. Vi har känt varandra under många år och sitter bredvid varandra på kontoret. Jag har på nära håll upplevt hur Paul levt med sina njurproblem under flera år.

Hösten 2005 var en besvärlig period för Paul och jag upplevde hur hans tillstånd försämrades för varje dag. Paul var på jobbet nästan varje dag – askgrå i ansiktet, men ändå vid gott mod – han slet tungt. Paul sa, kommer jag ihåg;
– Många tycker jag borde ligga hemma istället, men det är ju här jag får energi och kraft och laddas med positiva tankar.

Det gick bra, som vi vet, och i november 2005 genomgick Paul sin andra njurtransplantation – tack vare Leif Almberg som så osjälviskt valde att donera en njure till Paul.

Historien och tillkomsten av Njurstiftelsen kom sig av att jag frågade Paul inför hans 50-årsdag vad han önskade sig:
– Jag önskar bara en sak, pengar för att ge vidare till behövande som är njursjuka och som t ex inte klarar högkostnadsskyddet, sa Paul.

Läs mer

Betänk vad jag hade upplevt tre år tidigare och under flera år innan dess.

Det fick mig att tänka till – det behövs en plattform – ett fordon – för att kanalisera detta på ett mer strukturerat vis. Jag besökte PWC i Stockholm som är specialister på bildandet av stiftelser, vars regelverk är strikt, hårt reglerat och övervakat av Länsstyrelsen.

Jag bestämde att stiftelsen skulle ha tre ändamål som man skulle stötta ekonomiskt:
1. Stötta njursjuka som var behov av ekonomiskt stöd för medicin mm – hjälpa många med lite …
2. Forskning inom njurområdet
3. Verka för att det tillkommer fler organdonationer och att människor tar aktiv ställning för att donera.

Samtidigt med processen att bilda stiftelsen så ringde jag 7 personer som jag visste stod Paul nära:
Claes Hagberg – Fd VD på JC och som arbetade nära Paul på JC.
Jörgen Appelqvist – Pauls närmsta chef på JC när han började som inköpare.
Leif Gustavsson – Fd VD på JC och Pauls första chef på JC.
Lennart Grebelius – Investeringspartner i Scorett.
Christian W Jansson – VD på KappAhl, Paul var vVD då 2008.
Bosse Johansson – VD På Sparbanken Sjuhärad (Paul var/är Styrelseordförande för banken).
Bertil Sparf – Då ordförande i Sparbanksstiftelsen som är huvudägare till banken.

Jag berättade om att Stiftelsen var på väg att bildas och frågade om de kunde tänka sig att stötta Stiftelsen ekonomiskt. Jag nämnde också att min ambition var att få ihop 1 miljon kronor i grundarkapital.

Samtliga sa omedelbart ja till min propå och tyckte det var en lysande ide! Ovannämnda personer och jag själv, Sparbanken Sjuhärad, Sparbanksstiftelsen och KappAhl tillförde Njurstiftelsen startkapitalet – 1 miljon kronor. Stiftelsen med stadgar överlämnades till Paul som en gåva på hans 50-årsdag.

Idag har stiftelsen ett kapital om ca 12 mkr och har sedan starten för ca tio år sedan hjälpt många med bidrag och delat ut stora belopp för forskning och ekonomiskt stöttat MOD som är plattformen för att tillskapa fler organdonationer och påverka lagstiftningen i denna viktiga fråga. Årligen delar vi ut ca 700 000 – 800 000 kr inom dessa tre områden.

När jag ser tillbaka på det som stiftelsen uträttat under sina tio första år så blir jag varm i hjärtat och känner stolthet över det som stiftelsen uträttat.

Jag tycker att stiftelsen gör skillnad genom att vi hjälpt så många och vi bidrar till forskningen inom ett viktigt område och MOD är fantastiska i sitt arbete.

Jag är glad att jag tog initiativet när jag nu ser resultatet efter dessa första tio år.

Borås den 31 januari 2019

Joakim Hedin
Initiativtagare och grundare av Njurstiftelsen

Övriga stiftare

Jörgen Appelqvist | Claes Hagberg | Leif Gustafsson | Lennart Grebelius | Christian W Jansson | Sparbanken Sjuhärad | Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Jag har arbetat nära Paul i många, många år, och varit imponerad av hans positiva inställning och kämpande. Han har aldrig böjt sig för sin sjukdom, trots många resor och mycket jobb. När jag fick frågan från Joakim, var det världens naturligaste ja-svar.

Jörgen Appelqvist

SparbanksStiftelsen Sjuhärads medverkan i tillkomsten av Njurstiftelsen kändes särskilt angelägen både som forskningsområde och för vår stiftelses anknytning till Paul.

Bertil Sparf (ordförande SparbanksStiftelsen Sjuhärad)

Jag har känt Paul i många år, en fantastisk vän och medmänniska som vet vad en donation kan betyda. Det var med stolthet jag tackade ja till att vara med och grunda Njurstiftelsen.

Claes Hagberg

Paul överlevde tack vare donatorer. Tack vare trettio givare lever min vän. Jag vill uppmana dig som läser det här att skriva upp dig i Socialstyrelsens organdonationsregister. Du kan göra det direkt, här i datorn, med din e-legitimation. Be sen din vän att göra samma sak.

Lennart Grebelius