År 2016

2016 års stipendiater

anderschristensson

Anders Christensson

Vill minska sjukligheten hos patienter som redan är njursjuka

Läs mer om Anders arbete

Anders Christensson, överläkare och chef vid sektionen för njurmedicin vid Skånes universitetssjukhus. Många njursjuka drabbas dubbelt i form av hjärtsjukdom. Även lättare påverkan på njurfunktionerna är en riskfaktor för död i hjärtkärlsjukdom.

Anders forskningsprojekt syftar till att beskriva sambandet mellan njursjukdom och hjärtsjukdom, i syfte att minska sjukligheten hos patienter som redan är njursjuka. Ansökan beviljas med 100 000 kronor.

daniel-espes

Daniel Espes

Forskar om att skydda njurfunktionen hos patienter med typ 1-diabetes

Läs mer om Daniels arbete

Daniel Espes, läkare inom internmedicin och endokrinologi vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Diabetes är den enskilt vanligaste orsaken till kronisk njursvikt och behov av dialys i västvärlden. Syrebrist i njuren har en nyckelroll vid utvecklandet av njurskada.

Daniel medverkar i en klinisk interventionsstudie som syftar till att skydda njurfunktionen hos patienter med typ 1-diabetes genom att sänka nivåerna av sköldkörtelhormon med tyreostatika. Ansökan beviljas med 140 000 kronor.

Ingela-Fehrman-Ekholm

Ingela Fehrman Ekholm

Hur mår de anonyma donatorerna idag?

Läs mer om Ingelas arbete

Ingela Fehrman Ekholm, överläkare vid transplantationskirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Njurtransplantation med levande donatorer ger bäst resultat och ökar möjligheten till fler njurbyten. Idag är hälften av givarna anonyma och okända för mottagaren. I Sverige är de anonyma donatorerna ganska unga.

Ingela ska tillsammans med kollegor undersöka hur de anonyma donatorerna upplevt sin donation och hur de mår idag. Ansökan beviljas med 80 000 kronor.

Emelie-Westergren

Emelie Westergren

Vill bromsa risken för dialys och transplantation

Läs mer om Emelies arbete

Emelie Westergren, ST-läkare vid Njurmedicinska kliniken på Karolinska sjukhuset i Solna. Så kallad IgA-nefrit är den vanligaste formen av njurinflammation och en vanlig orsak till njursvikt som ofta drabbar unga vuxna.

Tillsammans med två handledare genomför Emelie ett doktorandprojekt under hösten 2016 med syfte att bidra till bättre möjligheter att med rätt behandling bromsa risken för dialys och transplantation. Ansökan beviljas med 80 000 kr.

Stipendieutdelning 2016

Årets tema: Hur blir man levande donator?

Vi fick under eftermiddagen bl.a ta del av Anna Janssons erfarenheter av organdonation både som nära anhörig och som sjuksköterska på lungklinik. I sin senaste bok, Svärmödrar utan gränser, tar hon upp levande donation och alla gäster fick med sig ett ex som gåva av Njurstiftelsen, Anna signerade så gott som alla och det är vi mycket glada för!

Läs mer

Vi fick även lyssna på specialistläkare Bodil Englund som berättade hur det går till att bli levande njurdonator samt Peter Carstedt, grundare av MOD, som berättade om MOD och Njurstiftelsens samarbete och om den nya utredningen om organdonation som gjorts.

Docent Annette Lennerling ledde vår stipendieutdelning och presenterade 2016 års stipendiater som sammanlagt fick dela på 400 000 kr, avslutningsvis bjöds det traditionsenligt på trevligt mingel med snittar och champagne!