Länkar

Länkar

MOD-Mer organdonation

MOD- Mer organdonation är en organisation som kämpar för alla som står på väntelistan för en organtransplantation i Sverige. MOD vill att alla som behöver en transplantation skall få det i tid utan onödigt lidande.

LevandeDonation.se

LevandeDonation.se är en digital informations- och kunskapssida om levande donation i Sverige. Sidans huvudsyfte är att lyfta fram vikten av levande donation och besvara de frågor som man kan ha inför en eventuell utredning av donation.

Transplantationsstiftelsen

Vi främjar vetenskaplig forskning och utveckling inom området för transplantation av organ i den mänskliga kroppen och de sjukdomsgrupper där transplantation ingår som behandling.

Socialstyrelsen

Information om lagstiftningen, transplantation och donation på olika språk och på lätt svenska. Här kan man också ladda ner anmälningsblankett till donationsregistret.

Donationsrådet

Donationsrådet arbetar aktivt för att fler svårt sjuka människor ska transplanteras så att de kan få ett bättre liv.

Sveriges Kommuner och Landsting

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm, Tel: 08-452 72 00, Fax: 08-452 72 10, E-post: info@skl.se.

Vävnadsrådet

Nationella Vävnadsrådet är ett organ som tillsatts av Sveriges Kommuner och Landsting för att verka för en nationell samordning och enhetliga rutiner kring cell- och vävnadslagen och dess praktiska tillämpning samt för att främja vårdgivarnas ansvar för donation av organ, celler, vävnader och blod.

Internationella initiativ

Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsen organdonation är ett norskt initiativ som MOD har som förebild där man arbetar med organdonation på ett strukturerat och tydligt sätt under över 15 år. Detta initiativ är en stor anledning till varför Norge är en av de bästa länderna i Europa när man jämför antal organdonationer per miljon invånare.

Go Recycle Yourself

Go Recycle Yourself är ett ungdomligt initiativ ifrån Donate Life Northwest (med säte i Oregon, USA) som MOD träffat och fått inspiration ifrån vad gäller deras arbeta med skolor och hur man lyfter fram organdonatorer på ett mycket fint och respektfullt sätt.

Donate Life

Donate Life är en mycket stor rörelse kring organdonation i USA. Det finns dessutom ett stort antal regionala avdelningar i USA inom denna rörelse som arbetar på ett mycket bra sätt.

NHSBT

NHS Blood and Transplantation är Englands officiella sida för organ- och bloddonation. De arbetar på ett mycket bra sätt med nya metoder för att engagera samhället där MOD har mycket att lära sig ifrån.

7LIV

7Liv är en nystartad organisation i Danmark vars syfte är att minska transplantationsköerna i landet. 7Liv arbetar med målsättningen att alla danskar skall vara organdonatorer från födseln. Samtidigt vill de att det skall finnas en speciell njurbank, där du kan donera som levande givare till en okänd människa.

Transplantationsenheter

Transplantationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Tel: 031-342 1000

Transplantationskirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhus

141 86 Stockholm
Tel 08-58 58 00 00

Thoraxkirurgiska kliniken Lunds Universitetssjukhus

221 85 Lund
Tel: 046-17 10 00

Kliniken för njurmedicin och transplantation

Skånes Universitetssjukhuset Malmö
205 02 Malmö
Tel: 040-33 10 00

Transplantationskirurgiska kliniken Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala
Tel: 018- 611 00 00

OFO Mellansverige

Organisationen För Organdonation i Mellansverige arbetar för att öka tillgången på organ och vävnader för transplantation. Organisationen baseras på ett samarbetsavtal mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Ing 61, 5 tr Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Transplantationskirurgiska kliniken, F82 Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 141 86 Stockholm

Scanditransplant

Scandiatransplant is the organ exchange organization for the Nordic countries Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. It covers a population of about 25 million inhabitants. It is owned by the ten hospitals performing organ transplantation in these countries.

Skejby Sygehus DK
8200 Aarhus N, Denmark
Tel: +45 8949 5307

Svensk Transplantationsförening

Svensk Transplantationsförening utgör en sammanslutning av läkare och andra medicinska yrkesutövare från olika specialiteter med kliniskt och vetenskapligt intresse för transplantation av organ och vävnader.

European Society of Organ Transplantation

The European Society for Organ Transplantation is a major scientific and not-for-profit society and dedicated to exchange knowledge about donation and transplantation, thus improving health and well-being of patients affected by end stage organ disease.