Forskningsstipendium

Forskningsstipendium

Stiftelsen för Njursjuka delar ut forskningsstipendium till forskare som arbetar med patientnära forskning om njursvikt och njurdonationer.

Forskningen berör patienter med kroniskt avancerad njursvikt eller som är njurtransplanterade och kan bedrivas vid adademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige. Forskningsprojekten kan ha klinisk, medicinsk eller psykosocial karaktär.

Stiftelsen delade sammanlagt ut 400 000 kr i forskningsstipendium 2019. Beloppet kan efter styrelsens bedömning ges till ett enstaka projekt eller fördelas på flera.

Transplantationskirurgen Niclas Kvarnström vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset under en njurdonatorsoperation.

Ansökan

Sista ansökningsdatum
1 oktober 2020

Stipendieutdelning
Sker i år digitalt den 25 november pga FHM rekommendationer, vi sänder live via zoom och kommer även att lägga upp webbinaret på hemsidan.

Vi ser gärna att de som blivit tilldelade stipendier medverkar digitalt.