Tidigare år

Tidigare år

2012

Stiftelsen inleder sitt samarbete med MOD.

Vi breddar oss i år genom att även satsa på skolinformation.

Läs mer

Det är föreningen MOD, Mer Organdonation, som får bidrag för sitt arbete med ett modernt studiematerial och uppsökande verksamhet i landets gymnasieskolor. De ska få ungdomar att ta ställning i donationsfrågan. För detta arbete får de 400 000 kr.

Stipendiater
Föreningen MOD, Göteborg
Magnus Lindberg, Gävle
Madeleine Nilsson, Göteborg
Helena Rydell, Lund

Forskningsbidrag
530 000 kr

2011

Stiftelsen har sin tredje formella stipendieutdelning

Stipendieutdelningen äger rum 1/12 i konferenslokalen Hjärtat, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Läs mer

Stipendiater
Agneta Pagels, Stockholm
Anna Forsberg, Lund
Helena Rydell, Lund
Ingrid Petersson, Göteborg
Peter Stenvinkel, Stockholm

Forskningsbidrag
150 000 kr

2010

Stiftelsens andra verksamhetsår

Stipendieutdelningen ägde rum i ett konferensrum på transplantationscentrum på Sahlgrenska.

Läs mer

Stipendiater
Jarmo Henriksson, Stockholm
Gregor Guron, Göteborg
Elzbieta Nowakowska-Fortuna, Göteborg
Anne Flodén, Göteborg

Forskningsbidrag
80 000 kr

2009

Stiftelsens första verksamhetsår

Initialt hette stiftelsen: Paul Frankenius stiftelse för Njursjuka.

Läs mer

Stipendieutdelningen ägde rum i ett konferensrum på transplantationscentrum på Sahlgrenska.

Stipendiater
Anne Flodén, Göteborg
Madeleine Nilsson, Göteborg

Forskningsbidrag
50 000 kr