Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd

Njurstiftelsen kan ge ekonomiskt bidrag till njursjuka personer med kroniskt svår njursvikt som lever under knappa ekonomiska förhållanden.

Att drabbas av kronisk njursvikt är ett hårt slag i sig. Dessutom är det mer regel än undantag att dialyspatienter inte klarar av att arbeta. Därför drabbas många även ekonomiskt och tvingas leva med hårt pressad ekonomi.

Vi tar enbart emot digitala ansökningar via hemsidan.
Tips! Fyll i ansökan via telefonen så du enkelt kan skicka skärmbilder på intygen som ska bifogas.

Utan hjälp från Njurstiftelsen skulle jag inte haft råd att betala mina mediciner, nödvändig läkarvård och sjukresor

Eva, 71 år

Vanliga frågor och svar

Vilken summa kan jag söka?

Vi beviljar bidrag på 4 250 kr och summan är tänkt att täcka kostnaden för medicin och sjukvård upp till högkostnadsskyddet.

Varför kan jag inte söka mer än 4 250 kr?

Njurstiftelsen vill hjälpa så många som möjligt med allvarlig njursjukdom som lider ekonomiskt och har därför bestämt att summan är tänkt som hjälp upp till högkostnadsskyddet. Vi vill att så många som möjligt ska få ta del av de avsatta medel som vi har tillgång till.

Jag vill söka mer än 4 250 kr går det?

Nej

Vem kan söka ekonomiskt stöd från Njurstiftelsen?

Den som har njursvikt i stadie 4 och 5, går i dialys eller är transplanterad

Måste jag skicka med intyg gällande både min inkomst och min sjukdom för att få bidrag?

Ja.

Hur hämtar jag intyg på min njursjukdom?

Intyg på din njursjukdom hämtar du via 1177.se, om det i din journal står beskrivet vilken typ av njursjukdom du har. Du kan också kontakta din kurator/läkare/sjuksköterska på det sjukhus där du får vård och be hen skriva ett intyg åt dig.

Hur hämtar jag min senaste deklaration?

För att hämta din senaste deklaration loggar du in på Skatteverkets hemsida.

1. När du har loggat in väljer du ”Skatter och deklarationer”.
2. Klicka sedan på ”Inlämnade deklarationer”.
3. Välj ditt senast möjlig år och klicka på deklaration för att ladda hem den.
4. Du har nu laddat hem din deklaration och kan bifoga den till oss.

Hur hämtar jag utdrag ur beskattningsregistret?

Det tar du fram genom att logga in på skatteverket.se med Mobilt BankID och söka på beslutade skatteuppgifter.

Var går gränsen för årsinkomst för att bli beviljad ekonomiskt stöd från Njurstiftelsen?

Du får tjäna max 4 prisbasbelopp* per år (229 200 kr). Om du är gift/sambo får du lägga till ett prisbasbelopp (57 300 kr). Om du har minderåriga barn i hushållet får du lägga till ett prisbasbelopp (57 300 kr) för varje barn.
Exempel: En sökande med sambo och två barn som är 7 och 14 år, får tjäna max 401 100 kr (229 200 + 57 300 + 57 300 + 57 300)

Är du gift eller har sambo är det er totala inkomst som räknas och då behöver du även skicka med intyg på din frus/mans/sambos inkomst i ansökan.

* Hur mycket ett prisbasbelopp är fastställs varje år av Regeringen. Vi följer Regeringens beslut.

Jag tjänar mer än den summa som ni anger, kan jag söka ändå?

Nej

Jag har lite sparkapital kan jag söka ändå?

Du får ha ett sparande på max ett prisbasbelopp* (57 300 kr) för att kunna söka bidraget.

* Hur mycket ett prisbasbelopp är fastställs varje år av Regeringen. Vi följer Regeringens beslut.

Behöver jag ange vad jag ska använda pengarna till?

Nej, det behöver du inte.

Jag föredrar att skicka in min ansökan med post går det bra?

Tyvärr inte. Vi hanterar endast digitala ansökningar.

Jag har fått bidrag beviljat av er tidigare. Kan jag söka bidrag hos er igen?

Ja, om din ekonomiska situation och din sjukdom inte ändrats/förbättrats kan du söka medel 1 gång per år.

Bidragsansökan

Bidragsbeloppet du ansöker om är 4 250 kr.

Summan är tänkt att täcka högkostnadsskyddet för läkemedel och sjukvårdsbesök.
Observera att samtliga kriterier behöver vara uppfyllda för att du ska vara berättigad bidrag.

Alla uppgifter är obligatoriska.

Dina uppgifter

Ange ditt personnummer med 12 siffror (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Din sjukdom

Click or drag a file to this area to upload.
Ladda upp ditt intyg från kurator/läkare eller ett utdrag ur din journal där svårighetsgraden på din njursjukdom framgår. Det är viktigt att det ditt namn och personnummer samt kuratorns/läkarens namn och sjukhus framgår på intyget.

Din ekonomiska situation

Click or drag a file to this area to upload.
Se instruktioner för att hämta din senaste deklaration eller utdrag ur beskattningsregistret under Vanliga frågor och svar ovan.

Bankinformation

Ansök om bidrag

Ansökan bör om möjligt fyllas i av eller i samråd med kurator/ läkare eller ansvarig sjuksköterska på den njuravdelning där sökanden behandlas.

Sökandens sjukdomstillstånd ska därvid intygas under rubriken Din sjukdom och Intyg i formuläret med angivande av namn på intygande kurator/läkare eller ansvarig sjuksköterska.

Handläggningstid

Efter skickad ansökan är vår handläggningstid 2-4 veckor.