År 2020

2020 års stipendiater

Anders Christensson

Anders vill hindra bukfetma från att skada njurarna

Frida Welander

Vilket blodförtunnande är bäst för de svårast njursjuka?

Helena Rydell

Två gånger i veckan eller oftare – det är frågan

Johanna Rehnberg

Det är långt ifrån gratis att nå ut med sin forskning

John Søfteland

Hur går det för njurtransplanterade patienter med Covid-19?

Digital stipendieutdelning 2020

Hur har donations- och transplantationsverksamheten påverkats av pandemin?

Kattis Ahlström – Stiftelsens ambassadör

Paul Frankenius – Styrelseledamot Stiftelsen för Njursjuka, håller i
programmet även i år, med den stora skillnaden att årets stipendieutdelning blir digital!

John Söfteland – Överläkare på Transplantationscentrum Sahlgrenska.
Universitetssjukhus och projektledare för ”Covid-19 hos organtransplanterade patienter”
(Nationellt projekt) föreläser om hur donations- och transplantationsverksamheten
påverkats av pandemin.