Startsida

forskning, stöd och gåvor

Ta del av 2023 års stipendieutdelning

Den 22/11 2023 arrangerades förra årets stipendieutdelning.

TACK
alla ni som kom och uppmärksammade våra stipendiater.
En kväll som spred ny kunskap och framtidstro,
bjöd på mat, dryck och skönt varmprat.

För er som inte kunde närvara vid årets stipendieutdelning lägger vi här upp  inspelningen – och för er som var med och vill uppleva den igen …

Forskningsstipendium

En gång om året delas forskningsstipendium ut till forskare som arbetar med patientnära forskning om njursvikt och njurdonationer.

Ekonomiskt stöd

Vi kan ge ekonomiskt bidrag till njursjuka personer med kronisk svår njursvikt och som lever under svåra ekonomiska förhållanden.

Stöd stiftelsen

Vill du ge ett bidrag till oss? Ditt bidrag räknas och är ett steg mot en bättre framtid för alla njursjuka.

Forskningsstipendium

Varje år delar vi ut forskningsstipendium för att föra forskningen om njursjukdom framåt. Ansökan för 2024 års forskningsstipendium är öppen!

Tidigare stipendiater

Sedan 2009 har vi delat ut forskningsstipendium till patientnära forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution. Se tidigare stipendiater från följande år:

Våra hjältar