Startsida

forskning, stöd och gåvor

NJURSTIFTELSENS STIPENDIEUTDELNING!

Stiftelsen för Njursjuka inbjuder till 2022 års utdelning av stipendier.

Save the Date, onsdagen den 23 november 2022.

I år hoppas vi kunna välkomna er till Sahlgrens aula, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Stipendieutdelningen spelas in och kan ses i efterhand.

Vi följer naturligtvis höstens utveckling och rekommendationer.
Inbjudan och fler detaljer kommer längre fram.

Forskningsstipendium

En gång om året delas forskningsstipendium ut till forskare som arbetar med patientnära forskning om njursvikt och njurdonationer.

Ekonomiskt stöd

Vi kan ge ekonomiskt bidrag till njursjuka personer med kronisk svår njursvikt och som lever under svåra ekonomiska förhållanden.

Stöd stiftelsen

Vill du ge ett bidrag till oss? Ditt bidrag räknas och är ett steg mot en bättre framtid för alla njursjuka.

Forskningsstipendium

Varje år delar vi ut forskningsstipendium för att föra forskningen om njursjukdom framåt. Ansökan för 2022 års forskningsstipendium är öppen!

Tidigare stipendiater

Sedan 2009 har vi delat ut forskningsstipendium till patientnära forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution. Se tidigare stipendiater från följande år:

Våra hjältar