Startsida

forskning, stöd och gåvor

Stiftelsen för njursjuka inbjuder till 2021 års digitala utdelning av stipendier

Onsdag 17 november,
kl 17.00–18.00

Svenskarna är bland de mest donationspositiva i världen – varför räcker då inte organen till alla som behöver dem? Kan fler organ tas tillvara?

Länk för att följa eventet live mailas ut efter anmälan, men det kommer också gå bra att titta i efterhand på hemsidan.
OSA för länk – senast 15/11 till osa@njurstiftelsen.se

Ur programmet:

KATTIS AHLSTRÖM
Stiftelsens ambassadör, journalist, TV- och radioprofil, debattledare mm
& PAUL FRANKENIUS
Styrelseledamot Stiftelsen för Njursjuka och njurtransplanterad  – håller som vanligt i programmet och likt förra året blir utdelningen digital.

LISA KIRSEBOM
Vetenskapsjournalist, skriver om forskning och vetenskap, har bl a skrivit boken ”Ur döden liv – en bok om organdonation” (Natur & Kultur 2021)

ANDREAS EKSTRÖM
Föreläsare, författare och kulturjournalist. Är levertransplanterad.

KARIN HILDEBRAND
Specialistläkare i Kardiologi, Anestesi och intensivvård. Regionalt donationsansvarig läkare för Stockholm och Gotland.

PETER CARSTEDT
Grundare av MOD – Mer organdonation.
Är njurtransplanterad.

– Stipendieutdelningen leds av  –

ANNETTE LENNERLING
Leg. sjuksköterska och docent
& MARIE FELLDIN
Transplantationsmedicinläkare

Forskningsstipendium

En gång om året delas forskningsstipendium ut till forskare som arbetar med patientnära forskning om njursvikt och njurdonationer.

Ekonomiskt stöd

Vi kan ge ekonomiskt bidrag till njursjuka personer med kronisk svår njursvikt och som lever under svåra ekonomiska förhållanden.

Stöd stiftelsen

Vill du ge ett bidrag till oss? Ditt bidrag räknas och är ett steg mot en bättre framtid för alla njursjuka.

Forskningsstipendium

Varje år delar vi ut forskningsstipendium för att föra forskningen om njursjukdom framåt. Ansökan för 2021 års forskningsstipendium är öppen!

Tidigare stipendiater

Sedan 2009 har vi delat ut forskningsstipendium till patientnära forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution. Se tidigare stipendiater från följande år:

Våra hjältar