Startsida

forskning, stöd och gåvor

Stipendieutdelning 2021

KATTIS AHLSTRÖM & PAUL FRANKENIUS
– höll som vanligt i programmet och likt förra året var utdelningen digital.

– Deltagare –

LISA KIRSEBOM – Vetenskapsjournalist, skriver om forskning och vetenskap, har bl a skrivit boken ”Ur döden liv – en bok om organdonation” (Natur & Kultur 2021). T o m den 30/11 går det att köpa boken till rabatterat pris genom att ange rabattkod njurstiftelsen (små bokstäver) i kassan på förslagets hemsida nok.se.

ANDREAS EKSTRÖM – Föreläsare, författare och kulturjournalist. Är levertransplanterad.

KARIN HILDEBRAND – Specialistläkare i Kardiologi, Anestesi och intensivvård. Regionalt donationsansvarig läkare för Stockholm och Gotland.

PETER CARSTEDT – Grundare av MOD – Mer organdonation. Är njurtransplanterad.

– Stipendieutdelningen leds av  –

ANNETTE LENNERLING (Leg. sjuksköterska och docent) & MARIE FELLDIN (Transplantationsmedicinläkare)

Forskningsstipendium

En gång om året delas forskningsstipendium ut till forskare som arbetar med patientnära forskning om njursvikt och njurdonationer.

Ekonomiskt stöd

Vi kan ge ekonomiskt bidrag till njursjuka personer med kronisk svår njursvikt och som lever under svåra ekonomiska förhållanden.

Stöd stiftelsen

Vill du ge ett bidrag till oss? Ditt bidrag räknas och är ett steg mot en bättre framtid för alla njursjuka.

Forskningsstipendium

Varje år delar vi ut forskningsstipendium för att föra forskningen om njursjukdom framåt. Ansökan för 2022 års forskningsstipendium är öppen!

Tidigare stipendiater

Sedan 2009 har vi delat ut forskningsstipendium till patientnära forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution. Se tidigare stipendiater från följande år:

Våra hjältar