Startsida

forskning, stöd och gåvor

Stiftelsen för njursjuka inbjuder till 2021 års utdelning av stipendier

Onsdag 17 november 2021
Moderator: Kattis Ahlström, stiftelsens ambassadör

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Vi hoppas verkligen kunna välkomna er till Sahlgrens Aula i år. För er som inte har möjlighet att närvara kommer vi även sända digitalt. Vi följer naturligtvis höstens utveckling och rekommendationer. Inbjudan och fler detaljer kommer längre fram.

Forskningsstipendium

En gång om året delas forskningsstipendium ut till forskare som arbetar med patientnära forskning om njursvikt och njurdonationer.

Ekonomiskt stöd

Vi kan ge ekonomiskt bidrag till njursjuka personer med kronisk svår njursvikt och som lever under svåra ekonomiska förhållanden.

Stöd stiftelsen

Vill du ge ett bidrag till oss? Ditt bidrag räknas och är ett steg mot en bättre framtid för alla njursjuka.

Forskningsstipendium

Varje år delar vi ut forskningsstipendium för att föra forskningen om njursjukdom framåt. Ansökan för 2021 års forskningsstipendium är öppen!

Tidigare stipendiater

Sedan 2009 har vi delat ut forskningsstipendium till patientnära forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution. Se tidigare stipendiater från följande år:

Våra hjältar