Johanna Rehnberg

Johanna Rehnberg

Det är långt ifrån gratis att nå ut med sin forskning

En av de vanligaste njursjukdomarna är så kallad IgA glomerulonefrit, som kan drabba människor i alla åldrar. Det är en autoimmun sjukdom utan koppling till livstil eller arv. Att råka ut för den är att ha otur i livets lotteri.

Nu vill Johanna Rehnberg undersöka om dessa patienter även löper ökad risk för att drabbas av cancer.

Sedan 2019 är Johanna överläkare på njurmedicinkliniken vid centralsjukhuset i Karlstad. Under sin läkarutbildning i Malmö upplevde hon njurarna som ”det svåraste och mest obegripliga organet”, men det räckte med ett vikariat på njurkliniken för att hon skulle byta uppfattning – och yrkesbana.

– Nu är njurar mitt primärområde och det är jättespännande. Det finns så många delar av njurmedicin, från de tämligen friska till dialyspatienter och transplanterade. Det är ett stort fält och för många patienter är vi den sista instansen, konstaterar Johanna.

Från Njurstiftelsen har hon sökt och beviljats ett bidrag som ska användas för att sprida och publicera resultaten av den studie hon genomför, nämligen att undersöka kopplingen mellan IgA glomerulonefrit och risk för cancer.

– Tidigare studier har rapporterat om ökad risk för cancer hos patienter med njursvikt. Men det finns ytterst lite data om hur denna risk ser ut hos just IgAN-patienterna. Jag vill undersöka om det finns en ökad risk för malignitet hos patienter med IgAN, och om det i så fall är någon speciell typ av cancer som är mer förekommande.”

Om ett sådant samband kan verifieras bör det leda till att dessa patienter undersöks mer systematiskt och regelbundet för att upptäcka en malignitet i tid. En tidig diagnos ger en bättre prognos, och besparar patienten lidande och sjukvården resurser.

IgA-nefropati (IgAN) är den vanligaste orsaken till njurinflammation i världen, men då sjukdomen ofta är mild och rutiner för njurbiopsi är olika världen över, är det svårt att veta säkert hur många som är drabbade.

I sin undersökning kommer Johanna att använda sig av data från ett register på 4 066 individer i Sverige med en biopsiverifierad IgANdiagnos. Det krävs alltså inga avancerade provtagningar och kostsamma labtester. Johannas stipendium är avsett för framtida publicering och kanske även presentation av resultatet på kongresser.

– Det är dyrare än man tror att nå ut med sin forskning, men det skulle innebära ett internationellt erkännande att man gjort ett bra jobb. Vårt första delprojekt är inskickat till Journal of American Society of Nephrology. Jag väntar med spänning på vad dom ska tycka.

Anders Westgårdh

Privatpersonen Johanna

Vi har två barn på 7 och 10 år. Vi lägger alla pengar på att resa. Regeln är att vi inte får åka tillbaka till ett land vi redan besökt. I våras skulle vi ha besökt Tbilisi i Georgien och i somras Botswana och Namibia. Av kända skäl blev det inget med det.