Anders Christensson

Anders Christensson

Anders vill hindra bukfetma från att skada njurarna

Högt blodtryck, diabetes och kärlsjukdomar är välkända tillstånd som kan leda till kronisk njursvikt. Under de senaste 5–10 åren har läkarvetenskapen alltmer uppmärksammat en koppling till den närmast galopperande fetman.

Med stöd från Njurstiftelsen vill överläkaren Anders Christensson och hans kollegor leta efter samband mellan fetma och njursjukdom – och därefter sätta in åtgärder.

Anders Christensson är cheföverläkare i njurmedicin vid Skånes universitetssjukhus,
Malmö-Lund. Det var inte alls vad han hade planerat. Hans yrkeskompass pekade egentligen mot hjärtläkare, men väl på sjukhuset ingrep trevliga kollegor och lockade honom till njurmedicin istället.

– Det var lite av en slump. Jag har alltid varit nyfiken på att hitta nya saker och intresset för njurarna tog snart över, förklarar Anders som tilldelas ett stipendium på 75 000 kronor.

Han beskriver kronisk njursjukdom som något av en folksjukdom. Cirka tio procent av befolkningen drabbas i någon form, varav ett fåtal behöver dialys eller transplantation. För vissa kan det komma ärftligt – men för många är så kallad ”vällevnad” en stor bov. Det är ingen nyhet. Det nya är vad Anders beskriver som en allt tydligare insikt om hur fetma kan bidra till kronisk njursjukdom.

– I Sverige har vi inte haft samma fokus som i USA, där man bedömer att fetma kommer att vara en av de vanligaste orsakerna till kronisk njursjukdom i framtiden. Men nu ökar fetman snabbt även här. Omkring 15–16 procent av svenskarna har ett BMI över 30.

– Allt fett är inte farligt, poängterar Anders – men den manliga bukfetman är värst. Det har visats att bålfetma med ökat bukomfång hänger samman med större risk för kardiovaskulär sjuklighet och kronisk njursjukdom än enbart ökat BMI. Bukfettet kan invaderas av inflammatoriska celler och stimulera en kronisk inflammation. Fetma är en aktiv vävnad som kan bilda ämnen som kan skada njuren.

Mer folkligt uttryckt: det som skämtsamt kallas ölmage, pondus eller trivselvikt kan innebära ett liv i farozonen.

Anders och kollegorna ska nu genomföra ett projekt för att hitta mekanismer och orsaker till varför olika fettdistributioner ger olika påverkan på njurfunktion och kronisk njursjukdom. Detta innebär också möjlighet att hitta riskindivider och kunna sätta in åtgärder för att hindra stor påverkan på individer och höga kostnader för vården.

Anders Westgårdh

Privatpersonen Anders

Jag har ett stort naturintresse och gillar att vara utomhus. Jag vandrar gärna, har delvis lagt slalomskidorna på hyllan till förmån för längdskidåkning. På senare tid har jag också byggt ett eget litet sommarhus en bit uppåt kusten här i Skåne.