John Søfteland

John Søfteland

Hur går det för njurtransplanterade patienter med Covid-19?

Som hängiven extremsportare är John Søfteland van vid att famla i mörker och röra sig över okänd terräng. Möjligen – strikt hypotetiskt – kan den erfarenheten komma till pass när han tar sig an den professionella utmaningen att kartlägga hur njurtransplanterade patienter klarar Covid-19.

John är specialist i kirurgi och transplantationskirurg vid Sahlgrenska, och leder det nationella projektet Covid-19 hos organtransplanterade patienter. Som en av årets stipendiater får han stöd från Njurstiftelsen för att kunna fortsätta det viktiga arbete som fick sin rivstart i början av året. John och familjen befann sig på skidsemester i hemlandet Norge när Covid-19 exploderade. Både John och hustrun – som också är kirurg – insåg snabbt att det skulle bli betydligt mer spännande än önskvärt. Och som njurspecialist misstänkte han att de transplanterade patienterna riskerade ett sämre förlopp än övriga smittade, eftersom de generellt har sämre immunförsvar.

Men han visste inte.

– Vi hade väldigt många diskussioner kollegor emellan. Den nya pandemin var skrämmande både privat och professionellt. Vi grep efter minsta halmstrå, hade febril mailväxling och frågade oss alla: har någon en susning om hur det kommer att gå för transplanterade patienter som drabbas av Covid?

Ingen visste.

Ändå måste det tas beslut om hur rekommendationer för transplanterade patienter, men det fanns så oerhört lite evidens och fakta att basera beslutet på. En minimal artikel i en spansk facktidskrift som undersökt fyra patienter. En tunn rapport från Kina. Inget mer.

John och hans kollegor blev medicinska detektiver. Idag vet man betydligt mer, men mycket är fortfarande oklart. Hur ser det kliniska förloppet ut? Hur reagerar kroppen? Kan transplanterade patienter skapa en effektiv immunitet som följd av genomgången infektion? Finns det risk för reinfektioner? Kan den immunsupprimerande medicinen ge en sämre utgång, eller tvärtom skydda mot det sämsta utfallet?

Många frågor kvarstår. Den ursprungliga västsvenska kohorten är nu utvidgad till en nationell studie där essensen är att samla alla patienter i hela Sverige i en stor databas. Detektivarbetet fortgår, och John skriver just nu på en artikel utifrån den fundamentala frågan: hur har det gått för transplanterade patienter i Sverige som fått Covid?

– Konsekvenserna för transplanterade patienter är mycket viktiga att ta reda på om vi ska kunna ge adekvata råd. Fortsatt forskning gör att vi som läkarvetenskap förstår mer hur farligt det är. Nästa steg blir att följa de patienter som får vaccin, förklarar John Søfteland.

Anders Westgårdh

Privatpersonen John

Det har inte varit mycket till privatliv sen i mars. Vi har två barn på 6 och 9 år. Jag sitter på deras träning med laptopen i knät. Mina intressen är ofta fysiska med cykling, och löpning. För två år sedan gjorde jag Swedeman-tävlingen med 4 kilometer simning, 21 mil cykling och en fjällmaraton.