10 mars 2

Världsnjurdagen 10 mars

Urinprov i skolhälsovården är mycket ovanligt. Det visar en undersökning som Njurförbundet har gjort bland ungdomar, som fick svara på frågan om de under sin skoltid lämnat urinprov. Lika sällsynt var det att blodtrycket kontrollerades. Enkla hälsotester som dessa kan utföras på skolsköterskemottagningar och tidigt ge indikationer på om en elev har en njursjukdom, diabetes eller en infektion i urinvägarna, skriver Njurförbundet i ett pressmeddelande i dag den 10 mars, Världsnjurdagen.

Världsnjurdagen 2016 uppmärksammas situationen för njursjuka barn runt om i världen. Njurförbundet driver sedan en tid frågan för att regelbundna urinprov och blodtryckskontroller införs i skolhälsovården. Som det ser ut idag riskerar man att missa barn och ungdomar med högt blodtryck, nedsatt njurfunktion och till och med grav njursvikt. Tidig upptäckt kan vara avgörande för behandlingsmöjligheterna.

– Mot bakgrund av att en av tio svenskar har nedsatt njurfunktion och att tidig upptäckt av njursjukdom ofta ger goda möjligheter att bromsa sjukdomsförloppet, tycker jag detta är anmärkningsvärt, säger Bengt Rippe, professor i Njurmedicin vid Lunds universitet.

– Urinprov och blodtryckskontroller i skolhälsovården vore en billig insats med potentiellt stora hälsovinster, varför vi länge har krävt att det ska vara obligatoriskt vid de regelbundna hälsokontrollerna i grundskolan och i gymnasiet, säger Håkan Hedman, ordförande i Njurförbundet.

Världsnjurdagen, World Kidney Day, är en global kampanj som äger rum årligen sedan 2006 för att öka kunskapen om våra njurar och deras funktioner.

Under dagen sker arrangemang med fokus på njursjukdomar runt om i landet, bland annat på sjukhus och i flera av Njurförbundets 14 regionföreningar. Här är ett axplock. Ta kontakt med respektive regionförening för mer information.
Länkar till föreningarna finns i menyn högst upp.

Njurförbundet Sydsverige
Aktiviteter tillsammans med sjukvården
Tid: 10 mars kl. 17.30 – 20.30
Plats: Jubileumsaulan på SUS Malmö
Tema: Njursjukdomar och transplantation hos barn och vuxna

Njurförbundet Västsverige
Temakväll på Sahlgrenska
Tid: 10 mars kl 17.30 – 20.00
Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, lokal Hjärtat
Tema: Dialys

http://www.njurforbundet.se/nyheter/117

Mer information om World Kidney Day finns på kampanjens internationella hemsida: World Kidney Day