Första behandlingen mot polycystisk njursjukdom närmar sig

Britta Hylander

Britta Hylander är docent och överläkare på Njurmedicinska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset Solna och har ett specialintresse för polycystisk njursjukdom. Vid sidan av sitt kliniska arbete har hon bland annat varit ordförande i Svensk Njurmedicinsk Förening och forskat kring peritonealdialys (bukdialys), livskvalitet hos njursjuka samt påverkan på sexualiteten hos njursjuka.

Läs mer här:
http://www.njurfonden.se/aktuellt/forsta-behandlingen-mot-polycystisk-njursjukdom-narmar-sig/