Stipendieutdelning 2019

Årets stipendier från Stiftelsen för Njursjuka till tre kvinnliga njurforskare

Stiftelsen för Njursjuka delar årligen ut stipendier till forskare som arbetar med patientnära forskning om njursvikt och njurdonationer. I år går stipendierna till tre kvinnliga forskare som får sammanlagt 400 000 kr till sin forskning.

Årets stipendieutdelning ägde rum onsdagen den 27 november kl 16.30 i Sahlgrenska sjukhusets aula, Göteborg.

Vid stipendieutdelningen berättade docent Per Lindnér, verksamhetschef vid Transplantationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset, om njurbytesprogrammet. Detta går ut på att en levande njurdonator, vars njure inte passar den anhöriga mottagaren, kan paras ihop med andra donator- och mottagarpar med samma problem. Matchningen sker med hjälp av ett skandinaviskt utbytesprogram. Donatorerna ”byter plats” med varandra i en så kallad korsvis donation.

Kvällens program presenterades av Kattis Ahlström, journalist och TV-personlighet och ambassadör för Stiftelsen för Njursjuka och Paul Frankenius, mannen bakom Stiftelsen, som själv är njurtransplanterad. Medverkarde gjorde också Peter Carstedt, grundare av föreningen MOD, Mer organdonation. Föreningen verkar för att vi ska få fler donatorer, en fråga som är högaktuell även på den politiska dagordningen just nu.