Föreläsare på stipendieutdelningen 28 nov

OLA SAMUELSSON

Ola Samuelsson är överläkare och docent vid Njurmedicinska kliniken,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 1988. Han har bred klinisk
erfarenhet av medicinska njursjukdomar och deras behandling. Ola är en
auktoritet i Sverige avseende högt blodtryck och blodfetter vid
njursjukdom baserat på många års forskning i fältet.
På senare år har Ola varit engagerad i arbete att sprida kunskap om hur
viktigt det är att känna till vad som är visat och vad som inte är visat
när det gäller medicinska behandlingar, så kallad ”evidensbaserad
medicin”. Syftet med detta är att undvika införandet av obevisade
behandlingar och underlätta införandet för bevisade, om än dyra,
behandlingar inom hälso- och sjukvården.