Ny donationsutredning

Peter Carstedt från MOD om varför det är så viktigt att det händer något snabbt.

 Trots att många av oss känner stor frustration, sorg och till och med ilska över det brist på agerande som regeringen visat när det kommer till den donationsutredning som Anders Milton överlämnade 2015, måste vi nu försöka ”göra det bästa av situationen”. Under våren tillsätts en ny utredning för att reda ut de juridiska knutar som förhindrade utredningens lagförslag- det är bra!

Socialstyrelsen har även tilldelats 7 miljoner kronor under 2018 för att inrätta ett Nationellt donationsfrämjande centrum. De får nu ”ansvar för nationell samordning och spridning av kunskap avseende frågor inom donations- och transplantationsområdet till hälso- och sjukvården, ansvara för att allmänheten får kontinuerlig information i donationsfrågor samt verka för att den enskilda individen skall göra sin inställning känd”. Även om Socialstyrelsen historiskt inte varit speciellt framgångsrika inom detta område, så ser MOD med spänning fram emot HUR de kommer att ta sig an detta arbete. Vi har erbjudit dem våra lärdomar från det arbete vi gjort de sex senaste åren för att ingen skall behöva dö i väntan på organ.
Vad som är högst anmärkningsvärt är att det tagit sådan tid för regeringen att ta tag i de eventuella juridiska hinder som nu identifieras. Vi förstår inte heller varför man väljer att inte gå vidare med de förslag som finns att förenkla och förbättra hur man arbetar med situationen kring levande donation i Sverige.
Samtidigt säger socialminister Annika Strandhäll ”Vi måste främja fler organdonationer. Vi måste öka takten både här och nu, men även långsiktigt”. Vi är positiva till ministerns programförklaring och förväntar oss nu att den omsätts till verklighet och att man kan hitta en långsiktig lösning på det systemfel som existerar idag inom organdonation.
Vi får inte heller glömma att redan idag, med gällande lagstiftning, kan situationen förbättras avsevärt. Nuvarande riktlinjer kan förtydligas, stora regionala skillnader kan åtgärdas och det finns nya projekt som kommer att starta upp under året som kommer att öka antalet organdonatorer.

Vill ni läsa mer om utredningen, varför den behövs, våra tankar om vad som har hänt samt en översiktlig tidslinje? Besök MODs hemsida där vi försökt sammanfatta detta.