Infekterade njurar räddar liv

 

Väntetiden för njurtransplantationer är lång. Därför har forskare från USA försökt hitta effektiva sätt att korta kötiden genom att transplantera njurar från personer smittade med hepatit C.

Över 500 högkvalitativa njurar från avlidna givare med HCV-infektion av hepatit C-virus kasseras årligen. Direktverkande antivirala medel , Som är förknippade med höga HCV-härdningsgrader och hanterbara biverkningar, har skapat möjligheten att väsentligt öka antalet njurtransplantationer genom att göra HCV-infekterade njurar tillgängliga för HCV-negativa kandidater på väntelistan.

Fynden som publicerades i ett öppet brev på tillgängligt på NJEM.org, är baserade på en pilotstudie som genomfördesvid Pennsylvania University. Deltog gjorde vuxna patienter med dialys som väntat länge på en njurtransplantation. Patienter med tillstånd som väsentligt höjda risker uteslöts. Tio patienter mottog HVC-infekterade njurar genotyp 1 (den vanligaste virustypen som orsakar sjukdomen). Medianåldern hos mottagarna var 59 år med en jämn könsfördelning.  Mediantiden från behörighet på väntelistan för hepatit C-infekterade njurar till transplantation var 58 dagar.

Dag 3 efter njurtransplantationen bekräftades viruset bland njurmottagarna. Samtliga mottagare behandlades då med nya och direktverkande läkemedel mot hepatit C och infektionen botades, det vill säga att virusnivån inte längre var detekterbar i blodet. Resultaten från studien är lovande för att korta väntetiderna för en ny njure.

Det här är en artikel från Dialäsen som vi publicerat med deras tillstånd, orginalartikeln kan du läsa här:

http://dialasen.com/infekterade-njurar-raddar-liv/