MOD-Mer organdonation
MOD- Mer organdonation är en organisation som kämpar för alla som står på väntelistan för en organtransplantation i Sverige. MOD vill att alla som behöver en transplantation skall få det i tid utan onödigt lidande.
Hemsida Merorgandonation.se
LevandeDonation.se
LevandeDonation.se är en digital informations- och kunskapssida om levande donation i Sverige. Sidans huvudsyfte är att lyfta fram vikten av levande donation och besvara de frågor som man kan ha inför en eventuell utredning av donation.
Hemsida LevandeDonation.se
Transplantationsstiftelsen.se
Vi främjar vetenskaplig forskning och utveckling inom området för transplantation av organ i den mänskliga kroppen och de sjukdomsgrupper där transplantation ingår som behandling.
Hemsida Transplantationsstiftelsen
Socialstyrelsen
Information om lagstiftningen, transplantation och donation på olika språk och på lätt svenska. Här kan man också ladda ner anmälningsblankett till donationsregistret.
Hemsida Livsviktigt.se
Donationsrådet
Donationsrådet arbetar aktivt för att fler svårt sjuka människor ska transplanteras så att de kan få ett bättre liv.
Hemsida Medlemmar i rådet
Vävnadsrådet
Nationella Vävnadsrådet är ett organ som tillsatts av Sveriges Kommuner och Landsting för att verka för en nationell samordning och enhetliga rutiner kring cell- och vävnadslagen och dess praktiska tillämpning samt för att främja vårdgivarnas ansvar för donation av organ, celler, vävnader och blod.
Hemsida Vavnad.se
Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm, Tel: 08-452 72 00, Fax: 08-452 72 10, E-post: info@skl.se
Hemsida SKL.se
Donationsrådet
Donationsrådet arbetar aktivt för att fler svårt sjuka människor ska transplanteras så att de kan få ett bättre liv.
Hemsida Medlemmar i rådet

Internationella initiativ

Kontakt
Stiftelsen Organdonasjon
Stiftelsen organdonation är ett norskt initiativ som MOD har som förebild där man arbetar med organdonation på ett strukturerat och tydligt sätt under över 15 år. Detta initiativ är en stor anledning till varför Norge är en av de bästa länderna i Europa när man jämför antal organdonationer per miljon invånare.
Hemsida Organdonasjon.no
Go Recycle Yourself
Go Recycle Yourself är ett ungdomligt initiativ ifrån Donate Life Northwest (med säte i Oregon, USA) som MOD träffat och fått inspiration ifrån vad gäller deras arbeta med skolor och hur man lyfter fram organdonatorer på ett mycket fint och respektfullt sätt.
Hemsida GoRecycleYourself.com
Donate Life
Donate Life är en mycket stor rörelse kring organdonation i USA. Det finns dessutom ett stort antal regionala avdelningar i USA inom denna rörelse som arbetar på ett mycket bra sätt.
Hemsida DonateLife.net
NHSBT
NHS Blood and Transplantation är Englands officiella sida för organ- och bloddonation. De arbetar på ett mycket bra sätt med nya metoder för att engagera samhället där MOD har mycket att lära sig ifrån.
Hemsida NHSBT.nhs.uk
7LIV
7Liv är en nystartad organisation i Danmark vars syfte är att minska transplantationsköerna i landet. 7Liv arbetar med målsättningen att alla danskar skall vara organdonatorer från födseln. Samtidigt vill de att det skall finnas en speciell njurbank, där du kan donera som levande givare till en okänd människa.
Hemsida 7Liv.dk

Transplantationsenheter

Kontakt
Transplantationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg, Tel: 031-342 1000 Hemsida Länk
Transplantationskirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhus 141 86 Stockholm, Tel 08-58 58 00 00 Hemsida Länk
Thoraxkirurgiska kliniken Lunds Universitetssjukhus 221 85 Lund, Tel: 046-17 10 00 Hemsida Länk
Kliniken för njurmedicin och transplantation Skånes Universitetssjukhuset Malmö, 205 02 Malmö, Tel: 040-33 10 00 Hemsida Länk
Transplantationskirurgiska kliniken Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala, Tel: 018- 611 00 00 Hemsida Länk
OFO Mellansverige Organisationen För Organdonation i Mellansverige arbetar för att öka tillgången på organ och vävnader för transplantation. Organisationen baseras på ett samarbetsavtal mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Ing 61, 5 tr Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Transplantationskirurgiska kliniken, F82 Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 141 86 Stockholm

Hemsida LänkE-mail
Scanditransplant Scandiatransplant is the organ exchange organization for the Nordic countries Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. It covers a population of about 25 million inhabitants. It is owned by the ten hospitals performing organ transplantation in these countries. Skejby Sygehus DK – 8200 Aarhus N, Denmark, Tel: +45 8949 5307 Hemsida ScandiTransplant.org
Svensk Transplantationsförening Svensk Transplantationsförening utgör en sammanslutning av läkare och andra medicinska yrkesutövare från olika specialiteter med kliniskt och vetenskapligt intresse för transplantation av organ och vävnader. Hemsida Länk
European Society of Organ Transplantation The European Society for Organ Transplantation is a major scientific and not-for-profit society and dedicated to exchange knowledge about donation and transplantation, thus improving health and well-being of patients affected by end stage organ disease. Hemsida ESOT.org

Enheter som tar tillvara på vävnader

Kontakt
Hornhinnebanken St Eriks Ögonsjukhus Tel: 08-672 30 49
Ögonkliniken SUniversitets sjukhuset Örebro Tel: 019-602 24 18
Vävnadsbanken i Lund Tel: 046-17 71 56 (hornhinnor) Tel: 046-17 18 83 (hjärtklaffar)
Vävnadsbanken i Linköping Rättsmedicinska avdelningen Universitetssjukhuset, 551 85 Linköping, 013-36 42 50
Hornhinnebanken Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal, Tel: 031-343 31 18
Hornhinnebanken Norrlands Universitetssjukhus Tel: 090-785 00 00
Homograftavdelningen Karolinska Sjukhuset, Stockholm Tel: 08-517 740 33

Patientorganisationer

Kontakt
Riksförbundet HjärtLung Box 9090, 102 72 Stockholm, Tel: 08-556 062 00 Hemsida Hjart-lung.se
Viking – Riksföreningen för hjärt- och lungtransplanterade Box 9090, 102 72 Stockholm, Tel 08-668 32 25 Hemsida Viking-hjartlung.se
Hjärt-Lungfonden Biblioteksgatan 29, 114 84 Stockholm, Tel: 08-566 242 00 Hemsida Hjart-Lungfonden.se
Hjärtebarnsföreningen Box 9087, 102 72 Stockholm, Tel: 08-442 46 50 Hemsida Hjartebarn.org
Idrottsföreningen för Transplanterade Transplant Sweden är en ideell förening som ska verka för ökad information om organdonation genom att organisera och delta i idrotts- och motionsaktiviteter för organtransplanterade och dialyserande. Hemsida TransplantSweden.se
Riksförbundet Cystisk Fibros Box 1827, 751 48 Uppsala, Tel: 018-15 16 22 Hemsida RFCF.se
Riksförbundet för Leversjuka Box 2918, 187 29 Täby, Tel: 08-500 318 36 Hemsida RFL-Lever.blogspot.se
Njurförbundet Sturegatan 4A (5 tr), 172 31 Sundbyberg, Tel: 08-546 405 00 Hemsida Njurforbundet.se
Svenska Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Tel: 08-564 821 00 Hemsida Diabetes.se
Livet som Gåva Box 1386, Sundbyberg, Tel: 08- 456 405 00 Hemsida Livetsomgava.nu