Ekonomiskt stöd 2022

Ekonomiskt stöd
Bidragbeloppet du ansöker om är 3 600 kr.

Dina uppgifter

Din sjukdom

Click or drag a file to this area to upload.
Ladda upp ditt intyg från kurator/läkare eller ett utdrag ur din journal där svårighetsgraden på din njursjukdom framgår.

Din ekonomiska situation

Click or drag a file to this area to upload.
Obs! Det ska vara din senaste skattesedel/deklaration

Bankinformation