LD 130129 120

Stiftelsen för Njursjuka delar för elfte året i rad ut stipendier till forskare som arbetar med patientnära forskning om njursvikt och njurdonationer.


Nu är ansökan till 2019 års forskningsstipendium öppen.
Stiftelsen för Njursjuka delar ut stipendier till patientnära forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt eller som är njurtransplanterade.
Forskningsprojekten kan ha klinisk, medicinsk eller psykosocial karaktär.

Stiftelsen delade ut sammanlagt 400 000 kr i forskningsstipendier 2018. Beloppet kan efter styrelsens bedömning ges till ett enstaka projekt eller fördelas på flera. Sista datum för ansökan för 2019 års stipendier är 2 oktober 2019. Stipendieutdelning sker på Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 27 november och vi ser gärna att de som blivit tilldelade stipendier närvarar.

På bilden ser vi transplantationskirurgen Niclas Kvarnström vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset utföra en njurdonatorsoperation.