LD 130129 120

Stiftelsen för Njursjuka delar för tionde året i rad ut stipendier till forskare som arbetar med patientnära forskning om njursvikt och njurdonationer.


Nu är ansökan till 2018 års forskningsstipendium stängd och 28 november meddelas 2018 års stipendiater .
Stiftelsen för Njursjuka delar ut stipendier till patientnära forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt eller som är njurtransplanterade.
Forskningsprojekten kan ha klinisk, medicinsk eller psykosocial karaktär.

Stiftelsen delar ut sammanlagt 400 000 kr i forskningsstipendier 2018. Beloppet kan efter styrelsens bedömning ges till ett enstaka projekt eller fördelas på flera. Sista datum för ansökan för årets stipendier är 2 oktober 2018. Stipendieutdelning sker på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och vi ser gärna att de som blivit tilldelade stipendier närvarar.

På bilden ser vi transplantationskirurgen Niclas Kvarnström vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset utföra en njurdonatorsoperation.

 

Har projektet godkänts av forskningsetisk kommitté?