LD 130129 120

På bilden ser vi transplantationskirurgen Niclas Kvarnström vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset utföra en njurdonatorsoperation.

 

 

Stiftelsen för Njursjuka delar för tionde året i rad ut stipendier till forskare som arbetar med patientnära forskning om njursvikt och njurdonationer.
Nu är ansökan till 2018 års forskningsstipendium öppen och i november meddelas 2018 års stipendiater .
Stiftelsen för Njursjuka delar ut stipendier till patientnära forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt eller som är njurtransplanterade.
Forskningsprojekten kan ha klinisk, medicinsk eller psykosocial karaktär.

Stiftelsen delar ut sammanlagt 400 000 kr i forskningsstipendier 2018. Beloppet kan efter styrelsens bedömning ges till ett enstaka projekt eller fördelas på flera. Sista datum för ansökan för årets stipendier är 2 oktober 2018. Stipendieutdelning sker på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och vi ser gärna att de som blivit tilldelade stipendier närvarar.

 

Har projektet godkänts av forskningsetisk kommitté?