styrelsen

Styrelsen för Stiftelsen för njursjuka består idag av Paul Frankenius, Nina Eldh, Lars Wessman, Annette Lennerling och Leif Almberg.Tillsammans förvaltar de stiftelsen för att kunna hjälpa njursjuka i Sverige.

 

Lars Wessman, ordförande Advokat med mångårig erfarenhet av stiftelser.

Lars Wessman, styrelsens ordförande. Advokat med mångårig erfarenhet av stiftelser.

 

Annette Lennerling, ledamot Medicine Doktor, patientkoordinator vid transplantationscentrum på Sahlgrenska Univeritetssjukhuset.

Annette Lennerling, ledamot. Medicine doktor, leg.sjuksköterska samt patientkoordinator vid transplantationscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

Nina Eldh, ledamot Fil. mag. Erfarenhet som informationschef i kommun, svenskt och internationellt näringsliv samt vid Kungl Hovstaterna.

Nina Eldh, ledamot. Fil.mag.med erfarenhet som informationschef i kommun, svenskt och internationellt näringsliv samt vid Kungl Hovstaterna.

 

 

 

Leif Almberg, sekreterare Nätverkstekniker Lindex AB. Njurdonator.

Leif Almberg, sekreterare. Nätverkstekniker på Lindex AB. Njurdonator.

 

Paul Frankenius, ledamot Styrelseordförande Swedbank Sjuhärad AB. Njurtranplanterad två gånger. Har levt flera år med dialysbehandling.

Paul Frankenius, ledamot. Styrelseordförande Swedbank Sjuhärad AB. Njurtransplanterad två gånger. Har levt flera år med dialysbehandling.