Stiftelsen för njursjukas styrelse består  av Annette Lennerling, Nina Eldh, Leif Almberg, Marie Felldin (ej med på bilden) och Paul Frankenius. Tillsammans förvaltar de stiftelsen för att kunna hjälpa njursjuka i Sverige.

Njurstiftelsen _v053 kopia

 

Annette Lennerling, ledamot Medicine Doktor, patientkoordinator vid transplantationscentrum på Sahlgrenska Univeritetssjukhuset.

Annette Lennerling, ledamot. Medicine doktor, leg.sjuksköterska samt patientkoordinator vid transplantationscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

Nina Eldh, ledamot Fil. mag. Erfarenhet som informationschef i kommun, svenskt och internationellt näringsliv samt vid Kungl Hovstaterna.

Nina Eldh, ledamot. Fil.mag.med erfarenhet som informationschef i kommun, svenskt och internationellt näringsliv samt vid Kungl Hovstaterna.

 

 

Leif Almberg, sekreterare Nätverkstekniker Lindex AB. Njurdonator.

Leif Almberg, stiftelsens styrelseordförande. Nätverkstekniker på Lindex AB. Njurdonator.

 

Paul Frankenius, ledamot Styrelseordförande Swedbank Sjuhärad AB. Njurtranplanterad två gånger. Har levt flera år med dialysbehandling.

Paul Frankenius, ledamot. Styrelseordförande Swedbank Sjuhärad AB. Njurtransplanterad två gånger. Har levt flera år med dialysbehandling.

 

Marie Felldin,
ledamot
Transplantations
medicinläkare
på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset.