Stort tack till alla för fantastisk uppslutning!

Vi fick under eftermiddagen bl.a ta del av Anna Janssons erfarenheter av organdonation både som nära anhörig och som sjuksköterska på lungklinik. I sin senaste bok, Svärmödrar utan gränser, tar hon upp levande donation och alla gäster fick med sig ett ex som gåva av Njurstiftelsen, Anna signerade så gott som alla och det är vi mycket glada för!
Vi fick även lyssna på specialistläkare Bodil Englund som berättade hur det går till att bli levande njurdonator samt Peter Carstedt, grundare av MOD, som berättade om MOD och Njurstiftelsens samarbete och om den nya utredningen om organdonation som gjorts.

Docent Annette Lennerling ledde vår stipendieutdelning och presenterade 2016 års stipendiater, avslutningsvis bjöds det traditionsenligt på trevligt mingel med snittar och champagne!