Ändring av lagen kring organdonation tema för 2017 års stipendieutdelning

 
Hur kan lagstiftningen kring organdonationer ändras för att fler behövande ska få sin
transplantation? Det var temat vid årets stipendieutdelning anordnad av
Stiftelsen för Njursjuka. För nionde året i rad delade stiftelsen ut stipendier till forskare som
arbetar med patientnära forskning om njursvikt och njurdonationer. I år medverkade den
välkände läkaren Anders Milton, som lett den statliga utredningen i donationsfrågan. Våren
2018 väntas regeringen lägga ett förslag till ny lagstiftning på riksdagens bord.

Moderator vid stipendieutdelninge var Peter Carstedt, grundare av MOD, själv njurtransplanterad.
Peter och MOD, merorganodonation, är sedan många år Njurstiftelsens samarbetspartner.
– Vi vet att 30-50 personer dör varje år i väntan på organ, så jag ser den här lagändringen som
mycket angelägen, säger Paul Frankenius, mannen bakom Njurstiftelsen, själv
njurtransplanterad två gånger.
Stipendieutdelningen ägde rum torsdagen den 23 november kl 16 i Sahlgrenska sjukhusets aula,
Blå Stråket 5, i Göteborg.
Huvudpersoner vid stipendieutdelningen var årets fyra stipendiater som får sammanlagt strax över
400 000 kronor för sin forskning.

150 personer deltog i stipendieutdelningen och det efterföljande minglet och vi vill tacka er alla!

 

Foto: Ulrikag.se