Njurstiftelsens 10 årsjubileum med Kattis Ahlström

För tionde året i rad delade Stiftelsen för Njursjuka ut stipendier till forskare som arbetar med
patientnära forskning om njursvikt och njurdonationer. Under sina hittillsvarande verksamhetsår
har Stiftelsen delat ut över 3 miljoner kronor i forskningsstipendier.
Dessutom har mer än 2 miljoner delats ut till behövande njursjuka.
Årets stipendieutdelning ägde rum onsdagen den 28 november kl 16.30 i Sahlgrenska sjukhusets
aula, Blå Stråket 5, i Göteborg.
Vid årets stipendieutdelning medverkade Ola Samuelsson, docent och överläkare i njurmedicin vid
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han föreläste om blodtryckets påverkan på hjärta och njurar.
Kattis Ahlström, känd TV-personlighet, var moderator i en diskussion där frågor kring
njurtransplantationer och njursjukvård ventilerades. Övriga medverkande var Joakim Hedin initiativtagare till Stiftelsen och en av grundarna Lennart Grebelius, Peter Carstedt från Föreningen MOD (Mer Organdonation) och förstås mannen
bakom Njurstiftelsen, Paul Frankenius, själv njurtransplanterad två gånger.

text: Irene Hedström   foto: Alex Gerdov