Bättre koll på donatorer kan lösa organbrist

hufvudstadbladet1hufvudstadbladet2